...

ኢንጂነር አሸናፊ ሀሰን

የሕንፃና ቤቶች ኮንስትራክሽን ዘርፍ ምክትል ዋና ሥራ አስፈጻሚና ዋና መሐንዲስ

የሕንፃ እና የቤቶች ግንባታ ዘርፍ

ተጠሪነቱ ለዋና ሥራ አስፈጻሚው የሆነው የሕንፃና ቤቶች ኮንስትራክሽን ዘርፍ የሚከተሉት ተግባራትና ኃላፊነቶች አሉት።

 1. የኮርፖሬሽኑን ዓመታዊ እቅድ መሰረት በማድረግ ዘርፉ አመታዊ እቅዱን በማዘጋጀት ከፀደቀ በኋላ የዕቅዱን አፈፃፀም ይመራል፣ ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል።
 2. የኮርፖሬሽኑን ለዘርፉ ተጠሪ የሆኑትን ክፍሎች እና ፕሮጀክቶችን ይመራል እና ይገመግማል።
 3. ለዋና ሥራ አስፈፃሚው ያለውን ተግባር እና ኃላፊነቱን በብቃት ለመወጣት ያዘጋጃል፣ ፖሊሲዎች፣ መመሪያዎች፣ መመሪያዎች፣ ሂደቶች እና ደረጃዎች ያዘጋጃል እና ከፀደቀ በኋላ በስራ ላይ ያዋቸዋል።
 4. ዘርፉ በተልዕኮው መሰረት በሀገር ውስጥ እና በውጭ ሀገር ጨረታዎች ላይ ይሳተፋል፣ ስምምነቶችን ይፈራረማል እንዲሁም ፕሮጀክቶችን በዋና ስራ አስፈፃሚው ካፀደቀ በኋላ ይጀምራል፣ ይቆጣጠራል።
 5. አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ሴክተሩ የግንባታ ግብዓቶችን እና የዲዛይን ስራዎችን በህንፃ እና በቤቶች ግንባታ ስራዎች ላይ ያለውን ዋጋ ይወስናል.
 6. ፕሮጀክቶቹ ከመጀመራቸው በፊት በዘርፉ ስር ለሚሰሩ ፕሮጀክቶች ዝርዝር የድርጊት መርሃ ግብሮች መዘጋጀታቸውን ያረጋግጣል፣ ይከታተላል፣ በእቅዶቹ ትግበራ ወቅት የክትትልና የድጋፍ አገልግሎት ይሰጣል።
 7. በሴክተሩ ስር ለሚሰሩ ፕሮጀክቶች የግብአት፣የመሳሪያ እና የማሽነሪ አቅርቦትን እንዲሁም አስፈላጊውን የሰው ሃይል ድጋፍና ክትትል ያደርጋል።
 8. በፕሮጀክቶቹ ለሚሰሩት ስራ መጠን የክፍያ ሰርተፍኬት (አይፒሲ) መዘጋጀቱን ይቆጣጠራል እንዲሁም ይቆጣጠራል፣ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የማስተካከያ እርምጃዎችን ይወስዳል እና ለዋና ስራ አስፈፃሚው በጉዳዩ ላይ ሪፖርቶችን ያቀርባል።
 9. የጸደቁትን የክፍያ ሰርተፊኬቶች ለሚመለከታቸው አካላት ያስተላልፋል፣ ይከታተላል እና የክፍያዎችን መሰብሰብ ያረጋግጣል።
 10. ከፕሮጀክቶቹ ባለቤቶች እና ከአካባቢው አስተዳደር ጋር በመተባበር ዘርፉ የካምፕ ቦታዎችን መረጣ፣ የፕሮጀክቱን ኮምፖች በመገንባት፣ አስፈላጊውን መሳሪያና የሰው ሃይል ማሰባሰብን ያረጋግጣል፣ ይቆጣጠራል።
 11. ፕሮጄክቶች ሲጠናቀቁ, ከፕሮጀክቶች ሳይቶች ውስጥ ያሉ ሀብቶችን ማፍረስን ይከታተላል እና ያረጋግጣል.
 12. ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር ዘርፉ በፕሮጀክቱ እና በአካባቢው ማህበረሰብ ወይም በአስተዳደር አካላት መካከል አለመግባባቶች በሚከሰቱበት ጊዜ ሁሉ አለመግባባቶችን በህጋዊ መንገድ ለመፍታት የበኩሉን ሚና ይጫወታል።
 13. ከቢዝነስ ልማትና የፕሮጀክት ማኔጅመንት ማእከል ጋር በመተባበር የሕንፃና ቤቶች ግንባታ ላይ የዳሰሳ ጥናቶችን ከአቻዎችና በዘርፉ ከፍተኛ ልምድ ካላቸው አጋር አካላት ጋር ያካሂዳል።
 14. በጥናቱ መሰረትም ሴክተሩ ለመኖሪያ ቤቶቹ ግንባታ የሚሆን ቦታ ማመልከቻ ለከተማ አስተዳደሮች አቅርቦ ተግባራዊነቱን ያረጋግጣል።
 15. ማመልከቻው ሲፀድቅ ሴክተሩ ለህንፃዎች ግንባታ የንድፍ ስራዎች የሰው ሀብትና ፋሲሊቲ አስተዳደር ዋና መምሪያ ጥያቄ ያቀርባል.
 16. በከተማ አስተዳደሩ የፀደቀው መስፈርት የማፅደቁን ሂደት ስለሚከታተል በዲዛይኑ መሰረት ለህንፃዎቹ ግንባታ ማመልከቻ ያቀርባል።
 17. የግንባታ ሥራውን ያካሂዳል, አዲስ የተገነቡ ሕንፃዎችን ከሚመለከታቸው አካላት ጥቅም ላይ ለማዋል ማመልከቻዎችን ያቀርባል, እና የአተገባበሩን ተግባራዊነት ያረጋግጣል.
 18. ህንፃዎችን በኪራይ ወይም በሽያጭ ለተጠቃሚዎች ያስተላልፋል፣ ከህንፃዎቹ ኪራይ ወይም ሽያጭ ገቢ ይሰበስባል እና የኪራይ ቤቶችን ያስተዳድራል።
 19. ከቢዝነስ ልማትና የፕሮጀክት ማኔጅመንት ማእከል ጋር በመተባበር ለቤቶች ግንባታ ፋይናንስ የሚሆን የዳሰሳ ጥናት ያካሂዳል እና ከፀደቀ በኋላ ጥናቱ ተግባራዊ እንዲሆን ያደርጋል።
 20. ዘርፉ ከቢዝነስ ዴቨሎፕመንት እና የፕሮጀክት ማኔጅመንት ሴንተር ጋር በመተባበር የሕንፃ ግንባታ ላይ የዳሰሳ ጥናቶችን ከመሰሎቻቸውና ሌሎች በዘርፉ የበለፀጉ አጋር አካላት ጋር ያካሂዳል። የግኝቱን ውጤት ለዋና ሥራ አስፈፃሚ አስረክብ እና ከተፈቀደ በኋላ ተግባራዊነቱን ያረጋግጣል።
 21. ዘርፉ ከሰው ሃብት አስተዳደርና አገልግሎት ዘርፍ ጋር በመተባበር ለሰራተኞቹ የስልጠና እና የትምህርት አገልግሎት ይሰጣል።
 22. ወርሃዊ እና ሩብ ወር እንዲሁም የዘጠኝ ወር እና ዓመታዊ የስራ አፈጻጸም ሪፖርቱን አዘጋጅቶ ለዋና ስራ አስፈፃሚው ያቀርባል።
 23. ለዘርፉ አስፈላጊ የሆነውን የሰው ኃይል፣ ቋሚ እና ጊዜያዊ ንብረቶችን ያረጋግጣል።
 24. በዋና ሥራ አስፈፃሚው የተሰጡ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል.

Successfully subscribe !
Already subscribe with this email !