...

ፍጹም ታምራት(ኢንጂነር)

የትራንስፖርት መሰረተ ልማት ኮንስትራክሽን ዘርፍ ምክትል ዋና ስራ አስፈፃሚ እና ዋና መሀንዲስ

የትራንስፖርት መሠረተ ልማት ግንባታ ዘርፍ

ተጠሪነቱ ለዋና ሥራ አስፈጻሚው የሆነው የትራንስፖርት መሠረተ ልማት ግንባታ ዘርፍ የሚከተሉት ተግባራትና ኃላፊነቶች አሉት።

 1. የኮርፖሬሽኑን ዓመታዊ ዕቅድ መሠረት በማድረግ ሴክተሩ የዘርፉን ዓመታዊ ዕቅድ በማዘጋጀት ከፀደቀ በኋላ የዕቅዱን አፈጻጸም ይመራል፣ ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል።
 2. ለዘርፉ ተጠሪ የሆኑ የኮርፖሬሽኑን ክፍሎች እና ፕሮጀክቶችን ያቀናጃል እና ይገመግማል።
 3. ለዋና ስራ አስፈፃሚው የተጣለበትን ኃላፊነት በብቃት ለመወጣት ፖሊሲዎችን ፣ መመሪያዎችን ፣ ማንዋልን ፣ ሂደቶችን እና ደረጃዎችን ያዘጋጃል እና ከፀደቀ በኋላ በስራ ላይ ይውላል ።
 4. ዘርፉ በተልዕኮው መሰረት በሀገር ውስጥ እና በውጭ ሀገር ጨረታዎች ላይ ይሳተፋል፣ ስምምነቶችን ይፈራረማል እና ፕሮጀክቶችን በዋና ስራ አስፈፃሚው ከፀደቀ በኋላ ይጀምራል፣ ይቆጣጠራል እና ይቆጣጠራል።
 5. አዳዲስ ፕሮጀክቶች በተጀመሩ ቁጥር ዘርፉ ከፕሮጀክቱ ባለቤትና ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር በመተባበር የቦታ መረጣ፣የካምፕ ግንባታ እና የሰውና የቁሳቁስን ወደ ፕሮጀክቱ ቦታ የማሰባሰብ ስራ ይሰራል።
 6. ፕሮጀክቶቹ ከመጀመራቸው በፊት በዘርፉ ስር ለሚሰሩ ፕሮጀክቶች ዝርዝር የድርጊት መርሃ ግብሮች መዘጋጀታቸውን ያረጋግጣል፣ ይከታተላል፣ ዕቅዶቹን ለመትከል የክትትልና ድጋፍ አገልግሎት ይሰጣል።
 7. በሴክተሩ ስር ለሚሰሩ ፕሮጀክቶች የግብዓት፣ የመሳሪያና የማሽነሪዎች አቅርቦት እንዲሁም አስፈላጊውን የሰው ሃይል በመደገፍና በመከታተል ላይ ይገኛል።
 8. በፕሮጀክቶቹ ለሚከናወኑት ሥራዎች የክፍያ የምስክር ወረቀት (IPC) ዝግጅትን ይቆጣጠራል፣ ይቆጣጠራል፣ አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ የእርምት እርምጃዎችን ይወስዳል እና ለዋና ሥራ አስፈፃሚው በጉዳዩ ላይ ሪፖርቶችን ያቀርባል።
 9. የተጠናቀቁትን የክፍያ ሰርተፊኬቶች ለሚመለከታቸው አካላት ያስተላልፋል እና ይከታተላል እና የክፍያዎችን አፈፃፀም ያረጋግጣል።
 10. ከሁናን ሃብትና ፋሲሊቲ አስተዳደር ዋና መምሪያ ጋር በመተባበር ለሰራተኞቻቸው አስፈላጊውን ስልጠና እና የትምህርት አገልግሎት ያረጋግጣል።
 11. ፕሮጀክቶቹን ሲያጠናቅቁ ተከታትሎ ለፕሮጀክቶቹ ግብዓቶች ወቅታዊ የማፍረስ ፕሮግራሞችን ያረጋግጣል።
 12. ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር ኮርፖሬሽኑን የሚወክለው ሴክተር በፕሮጀክቱ እና በአካባቢው ማህበረሰብ ወይም በአስተዳደር አካላት መካከል አለመግባባቶች በሚከሰቱበት ጊዜ ሁሉ አለመግባባቶችን በህጋዊ መንገድ ለመፍታት የበኩሉን ሚና ይጫወታል።  
 13. ከቢዝነስ ልማትና ፕሮጀክት ማኔጅመንት ማእከል ጋር በመተባበር በትራንስፖርት መሠረተ ልማት ግንባታ ላይ የዳሰሳ ጥናቶችን ከአቻዎችና በዘርፉ ከፍተኛ ልምድ ካላቸው አጋር አካላት ጋር በማካሄድ የጥናቱን ግኝቶች ለዋና ሥራ አስፈጻሚው በማቅረብ እንዲፀድቅና ተግባራዊነቱን ያረጋግጣል። የጋራ ስራ እና የእውቀት እና የቴክኖሎጂ ሽግግር ወደ ኮርፖሬሽኑ.
 14. ከሁናን ሃብትና ፋሲሊቲ አስተዳደር ዋና መምሪያ ጋር በመተባበር ለሰራተኞቻቸው አስፈላጊውን ስልጠና እና የትምህርት አገልግሎት ያረጋግጣል።
 15. ወርሃዊ፣ ሩብ ወር፣ የዘጠኝ ወር እና አመታዊ የስራ አፈጻጸም ሪፖርቱን ለዋና ስራ አስፈፃሚ ያዘጋጃል።
 16. ለቢሮው አስፈላጊውን የሰው ኃይል፣ ቋሚ እና ጊዜያዊ ንብረቶችን ያረጋግጣል።
 17. በኮርፖሬሽኑ ዋና ሥራ አስፈፃሚ የተሰጡ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል.

Successfully subscribe !
Already subscribe with this email !