...

አቶ ዋቅጅራ ይልማ

የኮርፖሬት ሀብት አስተዳደር እና የአገልግሎት ዘርፍ ምክትል ዋና ሥራ አስፈፃሚ

የኮርፖሬት ሀብት አስተዳደር እና የአገልግሎት ዘርፍ

ተጠሪነቱ ለዋና ሥራ አስፈጻሚው የሆነው የኮርፖሬት ንብረት አስተዳደርና አገልግሎት ዘርፍ የሚከተሉት ተግባራትና ኃላፊነቶች አሉት:

 1. የኮርፖሬሽኑን ዓመታዊ ዕቅድ መሰረት በማድረግ የዘርፉን እንቅስቃሴ ማቀድ፣ ማደራጀት፣ መምራት፣ ማስተዳደር እና መከታተል።
 2. ተግባርና ኃላፊነቱን በብቃት ለመወጣት ፖሊሲዎችን፣ መመሪያዎችን፣ ማንዋሎችን፣ ሂደቶችን እና ደረጃዎችን ያዘጋጃል እና ከፀደቀ በኋላ በሥራ ላይ እንዲውል ያደርጋል።
 3. ለሴክተሮች፣ ለቅርንጫፍ ቢሮዎች፣ ለፕሮጀክት ጽ/ቤቶች እና ለሌሎች የኮርፖሬሽኑ ክፍሎች ጥራት ያለው፣ ወቅታዊ እና ህጋዊ አገልግሎት ይሰጣል፣ ያረጋግጣል።
 4. የኮርፖሬሽኑ የሰው ሃይል አቅርቦት፣ የሰው ሃይል ልማት እና የሰው ሃይል አስተዳደር ከሀገሪቱ ህግ፣ የኮርፖሬሽኑ መመሪያ እና የሁለትዮሽ ስምምነት ጋር የተጣጣመ መሆኑን ያረጋግጣል፣ ሲያስፈልግም የእርምት እርምጃ ይወስዳል።
 5. የኮርፖሬሽኑን የሰው ሃይል፣ ቋሚ እና ጊዜያዊ ንብረቶችን ህጋዊ አጠቃቀም ያረጋግጣል፣ ይቆጣጠራል።
 6. የኮርፖሬሽኑን ፍላጎት፣ እቅድ እና አዘጋጅ መርሃ ግብር መሰረት በማድረግ ግዥና አቅርቦትን በመከታተል እና በማረጋገጥ ላይ ይገኛል።
 7. የኮርፖሬሽኑ ንብረቶች በሀገሪቱ ህግ መሰረት መያዛቸውን ያረጋግጣል እና አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ የማስተካከያ እርምጃዎችን ይወስዳል ወይም ያስገድዳል።
 8. የኮርፖሬሽኑን ሀብቶች በአይነት እና በንብረቶቹ መሰረት ማከማቸትን ያረጋግጣል እና ይቆጣጠራል።
 9. በተለያዩ የኮርፖሬሽኑ ክፍሎች መካከል የሀብቱን መደበኛ እና ፍትሃዊ ስርጭት ያረጋግጣል፣ ይቆጣጠራል።
 10. በሴክተሩ ስር የሚሰሩ ክፍሎችን እንደየዕቅዳቸው ይከታተላል እና ይገመግማል፣ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የማስተካከያ እርምጃዎችን ይወስዳል።
 11. የህክምና እና የጤና መድህን አገልግሎቶችን ወቅታዊ እና ህጋዊ አቅርቦት ያረጋግጣል፣ እና አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ የእርምት እርምጃዎችን ይወስዳል።
 12. የኮርፖሬሽኑን የፋሲሊቲ ማኔጅመንት ተግባራት በኮርፖሬሽኑ ደንብና መመሪያ መሰረት ይቆጣጠራል፣ ይቆጣጠራል፣ እና አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የማስተካከያ እርምጃዎችን ይወስዳል ወይም ያስገድዳል።
 13. ማህበራዊ እና የስራ ቦታ ደህንነት ጉዳዮችን ለማረጋገጥ ያተኮሩ ተግባራትን በአግባቡ መተግበራቸውን ያነቃቃል እና ይቆጣጠራል።
 14. በሰው ሃይል ቅጥር፣ በግዥና ግብአት አቅርቦት እና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ለኮርፖሬሽኑ ዋና ስራ አስፈፃሚ እና ምክትል ዋና ስራ አስፈፃሚዎች የማማከር አገልግሎት ይሰጣል።
 15. የዘርፉን ወርሃዊ፣ ሩብ አመት፣ የዘጠኝ ወር እና አመታዊ የስራ አፈጻጸም ሪፖርት ለዋና ስራ አስፈፃሚ ያዘጋጃል።
 16. የሴክተሩን አስፈላጊ የሰው ሃይል፣ ቋሚ እና ጊዜያዊ ባህሪያትን ያረጋግጣል።
 17. በኮርፖሬሽኑ ዋና ሥራ አስፈፃሚ የተሰጡ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል.

Successfully subscribe !
Already subscribe with this email !