...

አቶ አሰፋ ከሲቶ

የህግ ጉዳዮች ዘርፍ ምክትል ዋና ሥራ አስፈጻሚ

የሕግ ጉዳዮች ዘርፍ የሚከተሉት ተግባርና ኃላፊነት ይኖረዋል

ለኮርፖሬሽኑ የህግ የምክር አገልግሎት ይሰጣል
በፍርድ ቤቶች ኮርፖሬሽኑን ወክሎ ይከራከራል
ህግ ነክ ሰነዶችን ያዘጋጃል

Successfully subscribe !
Already subscribe with this email !