...

በእምነት ጋሻው(ኢንጂነር)

የውሃ መሰረተ ልማት ኮንስትራክሽን ዘርፍ ምክትል ዋና ስራ አስፈፃሚ እና ዋና መሀንዲስ

የውሃ መሠረተ ልማት ግንባታ ዘርፍ

ተጠሪነቱ ለዋና ሥራ አስፈጻሚው የሆነው የውሃ መሰረተ ልማት ኮንስትራክሽን ዘርፍ የሚከተሉት ተግባራትና ኃላፊነቶች አሉት:

 1. የኮርፖሬሽኑን ዓመታዊ ዕቅድ መሰረት በማድረግ ዘርፉ አመታዊ እቅዱን በማዘጋጀት ከፀደቀ በኋላ የዕቅዱን አፈጻጸም ይመራል፣ ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል።
 2. የኮርፖሬሽኑን ለዘርፉ ተጠሪ የሆኑትን ክፍሎች እና ፕሮጀክቶችን ይመራል እና ይገመግማል።
 3. በዋና ሥራ አስኪያጁ የተሰጠውን ተግባርና ኃላፊነት በብቃት ለመወጣት ያዘጋጃል፣ ፖሊሲዎች፣ መመሪያዎች፣ ማንዋል፣ አካሄዶች እና ደረጃዎችን አዘጋጅቶ ከፀደቀ በኋላ በሥራ ላይ እንዲውል ያደርጋል።
 4. ዘርፉ በተልዕኮው መሰረት በሀገር ውስጥ እና በውጭ ሀገር ጨረታዎች ላይ ይሳተፋል፣ ስምምነቶችን ይፈራረማል እንዲሁም ፕሮጀክቶችን በዋና ስራ አስፈፃሚው ካፀደቀ በኋላ ይጀምራል፣ ይቆጣጠራል።
 5. በዘርፉ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በግድብ፣ መስኖ፣ ንፁህ ውሃ፣ ጥልቅ የውሃ ጉድጓድ፣ የውሃ ማፋሰሻ፣ የመሬት መልሶ ማልማትና ሌሎች የውሃ መሠረተ ልማት ግንባታ ሥራዎችን የግንባታ ግብአቶችና የንድፍ ሥራዎችን የአንድነት ዋጋ ይወስናል።
 6. ፕሮጀክቶቹ ከመጀመራቸው በፊት በዘርፉ ስር ለሚሰሩ ፕሮጀክቶች ዝርዝር የድርጊት መርሃ ግብሮች መዘጋጀታቸውን ያረጋግጣል፣ ይከታተላል፣ በእቅዶቹ ትግበራ ወቅት የክትትልና የድጋፍ አገልግሎት ይሰጣል።
 7. በሴክተሩ ስር ለሚሰሩ ፕሮጀክቶች የግብአት፣የመሳሪያ እና የማሽነሪ አቅርቦትን እንዲሁም አስፈላጊውን የሰው ሃይል ድጋፍና ክትትል ያደርጋል።
 8. እንደ ጥልቅ ውሃ ጉድጓዶች መስጠም ባሉ አንዳንድ ጨረታዎች ላይ መሳተፍ አስፈላጊ የሆኑትን ግብአቶች አቅርቦት ዋስትና ስለሚያስፈልግ ዘርፉ ከአቅራቢዎች የሚቀርበውን የግብአት አቅርቦት እንዴት ማረጋገጥ እንደሚቻል እና በዋና ሥራ አስፈፃሚው ከተፈቀደ በኋላ ወደ ሥራ መግባት የሚቻልበት መንገድ ይቀይሳል።
 9. በፕሮጀክቶቹ ለሚከናወኑት ሥራዎች መጠን የክፍያ የምስክር ወረቀት (አይፒሲ) መዘጋጀቱን ይቆጣጠራል፣ ይቆጣጠራል፣ ክፍያውን ይፈፀማል፣ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የማስተካከያ እርምጃዎችን ይወስዳል እንዲሁም በጉዳዩ ላይ ለዋና ሥራ አስፈፃሚው ሪፖርት ያቀርባል።
 10. የጸደቁትን የክፍያ ሰርተፊኬቶች ለሚመለከታቸው አካላት ያስተላልፋል፣ ይከታተላል እና የክፍያዎችን መሰብሰብ ያረጋግጣል።
 11. ከፕሮጀክቶቹ ባለቤቶች እና ከአካባቢው አስተዳደር ጋር በመተባበር ዘርፉ የካምፕ ቦታዎችን መረጣ፣ የፕሮጀክቱን ኮምፖች በመገንባት፣ አስፈላጊውን መሳሪያና የሰው ሃይል ማሰባሰብን ያረጋግጣል፣ ይቆጣጠራል።
 12. ፕሮጄክቶች ሲጠናቀቁ, ከፕሮጀክቶች ሳይቶች ውስጥ ያሉ ሀብቶችን ማፍረስን ይከታተላል እና ያረጋግጣል.
 13. ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር በፕሮጀክቱ እና በአካባቢው ማህበረሰብ ወይም በአስተዳደር አካላት መካከል አለመግባባቶች በሚከሰቱ ቁጥር ዘርፉ ግጭቶችን በህጋዊ መንገድ ለመፍታት የበኩሉን ሚና ይጫወታል።
 14. ከቢዝነስ ልማትና ፕሮጀክት ማኔጅመንት ማእከል ጋር በመተባበር የውሃ መሠረተ ልማት ተቋማት ግንባታ ላይ የዳሰሳ ጥናቶችን ከአቻዎችና በዘርፉ ከፍተኛ ልምድ ካላቸው አጋር አካላት ጋር በማካሄድ የጥናቱን ግኝቶች ለዋና ሥራ አስፈጻሚው በማቅረብ እንዲፀድቅ እና ተግባራዊነቱን ያረጋግጣል። የጋራ ስራው እንዲሁም የእውቀት እና የቴክኖሎጂ ሽግግር ወደ ኮርፖሬሽኑ.
 15. ከሰው ሃብትና ፋሲሊቲ አስተዳደር ዋና መምሪያ ጋር በመተባበር ለሰራተኞቹ አስፈላጊውን የስልጠና እና የትምህርት አገልግሎት ያረጋግጣል።
 16. ወርሃዊ፣ ሩብ አመት፣ የዘጠኝ ወር እና አመታዊ የስራ አፈጻጸም ሪፖርቱን በማዘጋጀት ለዋና ስራ አስፈፃሚው ያቀርባል።
 17. ለዘርፉ አስፈላጊ የሆነውን የሰው ኃይል፣ ቋሚ እና ጊዜያዊ ንብረቶችን ያረጋግጣል።
 18. በዋና ሥራ አስፈፃሚው የተሰጡ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል.

Successfully subscribe !
Already subscribe with this email !